Nieuws en Optredens

13-04-2019

Smartlappenfestival Amersfoort

Nader gegevens volgen.

21-09-2019

Festival van het Nederlandse Lied

Ook dit jaar kun je weer genieten van het Festival van het Nederlandse Lied. Dat kan als deelnemend koor of als genieter van het Nederlandse liedjes.

Aanmelden als koor kan via deze link>>