Algemeen

Grachtensmart is een smartlappenkoor uit Utrecht. Het koor oefent 1x per week in het centrum en treedt gemiddeld 4-6 keer per jaar op in het openbaar. Het koor heeft als vestigingsadres Springweg 104 3511 VV Utrecht. Grachtensmart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Mw. Jagers op Akkerhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Grachtensmart. Zij is te bereiken via info@grachtensmart.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Grachtensmart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het koor. Je hebt deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- pasfoto voor verjaardagskalender en alle beelddragers  van optredens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van het koor heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Voor koorleden kent de website een inlogfunctie waar privicy-gevoelige gegevens beschikbaar zijn. Koorleden gaan ermee akkoord dat zichtbaarheid op beeldmateriaal  van optredens of andere publicitaire evenementen onvermijdelijk is.

Grachtensmart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van koorinformatie via de email

- voor het organiseren van uitstapjes en festiviteiten

- ziekenbezoek

- sociale contacten (binnen koorleden) te stimuleren en te vergemakkelijken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Grachtensmart neemt geen besluiten obv  geautomatiseerde verwerkingen. Grachtensmart gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Website (beheerder server en format via Maakum)
  • Persoonlijk gebruik MicrosoftOffice door bestuur

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grachtensmart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Bij opzegging van lidmaatschap worden gegevens verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Grachtensmart verstrekt nooit gegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grachtensmart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het koor.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@grachtensmart.nl.  Grachtensmart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Grachtensmart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grachtensmart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur of via info@grachtensmart.nl.